Winkelwagen

Doelstelling en verantwoording


Naam:
Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZ)

Contactgegevens:
Buijs Ballotstraat 18
4462 AP Goes
e-mail: info@rozld.nl
webadres: www.reddingsorganisatiezeeland.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-29031275


Doelstelling:
ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare
teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

RSIN/fiscaal nummer:
8529 73 718

Bestuur:
P. van  Hese, voorzitter .
E. Paauwe, secretaris
J. Snoep, penningmeester

Beloningsbeleid:
Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Algemeen beleid is er voor zorgen dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde
wijze kunnen functioneren tijdens de opleiding/training en inzetten.

Doelstellingen voor de periode januari 2017 tot en met december 2018:
-Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een
 clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
-Professionaliseren mantrailcombinaties. Af te sluiten met een
 clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
-Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,
 een motor voor de reddingsboot reddingsboot en diverse materialen die nodig zijn om
 veilig uit te kunnen varen voor zowel bemanning als de honden.

Activiteiten 2017:
In 2017 is de organisatie 2 x op inzet geweest.
Buitenom dat er 1 x per week getraind wordt, is er 4 x een inzetmatige training georganiseerd.
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
Op gezette tijden zal er aan de boot gewerkt worden om deze inzetbaar te maken
Er zal dit jaar nog 1 x een inzetmatige training plaats vinden.
Dit jaar is er 1 mantrailcombinatie toegevoegd aan de organisatie.
Dit jaar, maar ook in 2018 zullen er diverse workshops gegeven worden op het gebied van:
-Navigeren
-Compastraining
-EHBO
-We streven ook te kunnen gaan trainen met de boot

1 x is er een professionele mantrailinstructeur uitgenodigd voor een eendaagse workshop tbv van alle vrijwilligers van de ROZ.
1 x is er een professionele duiker uitgenodigd voor een training waterwerk.
Het waterwerk vanaf de kant zal door enkele zoekcombinaties worden geprofessionaliseerd.
In 2017 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.
In 2018 zal er gewerkt worden aan een partnerschap met de Vlaamse ReddingsOrganisatie. Maandelijks zal er gezamenlijk getraind worden.

Financiële verantwoording:
Inkomsten bestaan uit:
- Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
- Sponsoring
- Giften
- Donaties algemeen
- Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:
- Aanschaf portofoons
- aanschaf kleding
- aanschaf training en inzetmaterialen
- Website
- Zendvergunning
- Bank en bestuurskosten
- activiteiten
- trainingskosten
-een in 2017 aangeschafte reddingsboot

Om inzage te verkrijgen, kan er contact opgenomen worden met de penningmeester.