Winkelwagen

Doelstelling en verantwoording


Naam:
Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZLD)

Contactgegevens:
Buys Ballotstraat 18
4462 AP Goes
e-mail: info@rozld.nl
webadres: www.rozld.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-29031275

Doelstelling 2018:
ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare
teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

RSIN/fiscaal nummer:
8529 73 718

Kamer van Koophandel: 58300589

Beloningsbeleid:
Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Algemeen beleid is er voor zorgen dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde
wijze kunnen functioneren tijdens de opleiding/training en inzetten.

Doelstellingen voor de periode januari 2018 tot en met december 2018:
-Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een
 clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
-Professionaliseren mantrailcombinaties. Af te sluiten met een
 clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
-Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,
 een motor voor de reddingsboot reddingsboot en diverse materialen die nodig zijn om
 veilig uit te kunnen varen voor zowel bemanning als de honden.

Activiteiten 2017:
In 2017 is de organisatie 2 x op inzet geweest.
Buitenom dat er 1 x per week getraind wordt, is er 4 x een inzetmatige training georganiseerd.
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
Op gezette tijden zal er aan de boot gewerkt worden om deze inzetbaar te maken
Er zullen dit jaar diverse inzetmatige trainingen plaats vinden.
Dit jaar zullen er diverse workshops gegeven worden op het gebied van:
-Navigeren
-Compastraining
-EHBO
-We streven ook te kunnen gaan trainen met de boot
-Dit jaar worden 2 mantrailcombinaties toegevoegd aan de organisatie

1 x is er een professionele mantrailinstructeur uitgenodigd voor een eendaagse workshop tbv van alle vrijwilligers van de ROZ.
1 x is er een professionele duiker uitgenodigd voor een training waterwerk.
Het waterwerk vanaf de kant zal door enkele zoekcombinaties worden geprofessionaliseerd.
In 2017 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.
In 2018 willen we gezamenlijke trainingen organiseren met andere reddingsorganisaties. De nadruk zal liggen op waterwerk vanaf de boot.

Financiële verantwoording:
Inkomsten bestaan uit:
- Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
- Sponsoring
- Giften
- Donaties algemeen
- Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:
- Aanschaf portofoons
- aanschaf kleding
- aanschaf training en inzetmaterialen
- Website
- Zendvergunning
- Bank en bestuurskosten
- activiteiten
- trainingskosten
-Vergunning SBB


Naam:
Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZLD)

Contactgegevens:
Buijs Ballotstraat 18
4462 AP Goes
e-mail: info@rozld.nl
webadres: www.reddingsorganisatiezeeland.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-29031275

Doelstelling 2016:
ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

RSIN/fiscaal nummer:
8529 73 718

Kamer van Koophandel: 58300589

Beloningsbeleid:
Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Algemeen beleid is er voor zorgen dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren tijdens de opleiding/training en inzetten.

Doelstellingen voor de periode januari 2016 tot en met december 201:6

-Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een
 clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
-Werven leden
-Het volgen van workshops. Oa Scentteam en communicatie.
-Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,
-Meerdaagse training.
-Orienteren op waterwerk vanaf de kant eventueel boot

Activiteiten 2016:

Reddingsorganisatie Zeeland heeft 2 x deelgenomen aan een inzet.
Er wordt iedere woensdagavond getraind
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind. 
4 maal per jaar worden er inzetmatige trainingen georganiseerd.
In 2016 heeft Reddingsorganisatie Zeeland een aantal gezamenlijke trainingen gehouden met andere organisaties.
In 2016 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiële verantwoording:
Inkomsten bestaan uit:
- Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
- Sponsoring
- Giften
- Donaties algemeen
- Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:
- Aanschaf portofoons met vergunning
- aanschaf kleding nieuwe leden
- aanschaf training materialen
- Website
- Bank en bestuurskosten
- activiteiten
- trainingskosten
-Zendvergunning
-Vergunning Staats Bosbeheer

Naam:
Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZLD)

Contactgegevens:
Buijs Ballotstraat 18
4462 AP Goes
e-mail: info@rozld.nl
webadres: www.reddingsorganisatiezeeland.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-29031275


Doelstelling 2015:
ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

RSIN/fiscaal nummer:
8529 73 718

Kamer van Koophandel: 58300589

Beloningsbeleid:
Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Algemeen beleid is er voor zorgen dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren tijdens de opleiding/training en inzetten.

Doelstellingen voor de periode januari 2015 tot en met december 2015:

-Professionalisering van inzetbare vlaktecombinaties. Af te sluiten met een
 clubexamen welke jaarlijks herhaald dient te worden.
-Werven leden
-Het volgen van workshops. Oa Scentteam en communicatie.
-Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,

Activiteiten 2015:

Er wordt iedere woensdagavond getraind
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
In 2015 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiële verantwoording:
Inkomsten bestaan uit:
- Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
- Sponsoring
- Giften
- Donaties algemeen
- Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:
- Aanschaf extra vergunningvrije portofoons
- aanschaf kleding
- aanschaf training materialen
- Website
- Bank en bestuurskosten
- activiteiten
- trainingskosten

Naam:
Stichting ReddingsOrganisatie Zeeland (ROZLD)

Contactgegevens:
Buijs Ballotstraat 18
4462 AP Goes
e-mail: info@rozld.nl
webadres: www.reddingsorganisatiezeeland.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-29031275


Doelstelling:
ReddingsOrganisatie Zeeland is een stichting die honden en geleiders opleidt tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen.

RSIN/fiscaal nummer:
8529 73 718

Kamer van Koophandel: 58300589

Beloningsbeleid:
Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:
Algemeen beleid is er voor zorgen dat de vrijwilligers van de stichting op verantwoorde wijze kunnen functioneren tijdens de opleiding/training en inzetten.

Doelstellingen voor de periode juli 2014 tot en met december 2014:

-Oprichting Stichting Reddingsorganisatie Zeeland
-Formeren van vlakte combinaties.
-Werven van sponsor/donatiegelden tbv, kleding, trainingsmiddelen,

Activiteiten 2014:

Er wordt iedere woensdagavond getraind
Iedere eerste zaterdag van de maand wordt er een gehele dag getraind.
In 2014 heeft de Reddingsorganisatie Zeeland meerdere keren deelgenomen aan activiteiten om donaties te werven en demonstraties te geven.

Financiële verantwoording:
Inkomsten bestaan uit:
- Donaties aangesloten vrijwilligers (contributies)
- Sponsoring
- Giften
- Donaties algemeen
- Verkoop en demonstraties op evenementen

Uitgaven bestaan uit:
- Aanschaf vergunningvrije portofoons
- aanschaf kleding
- aanschaf training materialen
- Website
- Bank en bestuurskosten
- activiteiten
- trainingskosten