Winkelwagen

Donateur/sponsor


Steun ReddingsOrganisatie Zeeland
ReddingsOrganisatie Zeeland bestaat uitsluitend uit vrijwilligers. Wij worden voor ons werk niet betaald door de overheid. Om al onze kosten te dekken, zoals bijvoorbeeld het aanschaffen en/of bekostigen van communicatiemiddelen, kleding, trainingsmiddelen, transport van en naar zoek-/rampgebied, Brandstof en onderhoud aan onze boten enz., zijn wij afhankelijk van financiële ondersteuning. U kunt ons helpen door donateur of sponsor te worden. Op deze manier kunnen wij ons werk blijven uitvoeren. 

Donateur worden
Wilt u donateur worden? Dat kan op twee manieren.
- U doneert eenmalig een door uzelf te bepalen bijdrage op rekeningnummer 
  NL54 ABNA 048.51.35.000.
- U wordt vaste donateur voor € 25,00 per jaar. Dit donateurschap kan op elk gewenst  
  tijdstop worden opgezegd. U machtigt ons om jaarlijks (in januari) € 25,00 van uw 
  bankrekening af te schrijven. Wilt u vaste donateur worden? Stuur dan een mail naar 
  info@rozld.nl . U ontvangt van ons dan een machtigingsformulier.

ANBI-stichting 
ReddingsOrganisatie Zeeland is een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling), met andere woorden een 'goede doelen stichting'. Dit wil zeggen dat giften aan de “ROZ" fiscaal aftrekbaar zijn.

Sponsor worden
Wilt u sponsor worden van ons reddingsorganisatie? Neem dan contact op met Paul van Hese, telefoonnummer 06/29031275 of info@rozld.nl . Hij kan u uitgebreid voorlichten. Als sponsor krijgt u een vermelding op onze website en wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van onze activiteiten.