Winkelwagen

Inzetbaarheid


Inzetbaarheid
Het worden ingezet bij vermissingen of calamiteiten is niet niks. Dit vraagt het nodige, zowel mentaal als fysiek, van hond en geleider. Want een vermissing kan ook leiden naar een persoon die helaas is overleden of ernstig gewond. 

Of en wanneer u kunt worden ingezet, hangt nauw samen met de vorderingen die u en uw hond tijdens de trainingen maken. Naar gelang hiervan, wordt u getoetst op inzetbaarheid. 
Dit gebeurt in 3 fases. Wanneer u de toetsen met een positief resultaat volbrengt, kunt u op een verantwoorde manier samen met uw hond worden ingezet bij een vermissing.

ReddingsOrganisatie Zeeland kent een drietal toetsen.

1. Basistoets
2. Reddingswerker 1
3. Reddingswerker 2

De toetsen worden afgenomen door minimaal 2 bestuursleden. De geleider wordt bijgestaan door 1 assistent. 
De assistent draagt uitsluitend zorg voor het veilig verlopen van de toetsing.

Hieronder kunt u lezen wat deze toetsen in houd.


Basis toetsing ReddingsOrganisatie Zeeland


Vlaktezoeken levend


Het basisexamen vlaktezoeken levend heeft als primair doel om enig inzicht te krijgen in het functioneren van het toekomstig RW-team, dit door middel van het opzoeken en verwijzen van een zittend of liggend slachtoffer, welke niet in het zicht van de geleider of hond ligt maar wel bereikbaar is voor de hond. De geleider dient tijdens het examen de gebruikelijke kleding te dragen van de ROZ, goed schoeisel en handschoenen.
 
Tijdens het examen zal er vooral gelet worden op de band tussen geleider en hond en of er voldoende kennis/inzicht is van de basisbegrippen die nodig zijn voor het RW-werk.

Het zoeken hoeft nog niet helemaal vlekkeloos te gaan, maar het moet duidelijk zijn dat de hond begrijpt wat de opdracht is en wat er verwacht wordt en dat dit zelfstandig wordt uitgevoerd.

Gebied;
bos- of heideachtige omgeving
Grootte gebied;        
± 10.000m²  (1ha)
Aantal slachtoffers;
1
Zoektijd;
20 minuten
Manier van verwijzen;
blaffen, Bringselen, Leegverwijzen

De manier waarop de hond verwijst moet vooraf het examen kenbaar gemaakt worden.

Blaffen
De hond moet aanhoudend blijven blaffen binnen een straal van maximaal 2 meter bij het slachtoffer tot de geleider bij het slachtoffer is.

Bringselen
De hond moet het bringsel/voorwerp beetpakken en naar de geleider  brengen. Daarna moet de hond de geleider naar het slachtoffer brengen.

Leegverwijzen
De geleider dient vooraf kenbaar te maken hoe de hond leeg verwijst, dit kan zijn dat de hond gaat pendelen tussen slachtoffer en geleider, de geleider gaat aanstoten en/of tegen de geleider gaat opspringen.

NB
Bij het basisexamen is het nog toegestaan dat er een voorwerp of bringsel bij het slachtoffer ligt. Kiest men echter voor zelfstandig bringselen dan moet dit correct uit gevoerd worden. 
Ook is het bij dit examen toegestaan dat de hond het bringsel 1 keer nodeloos oppakt

Toetsing Reddingswerker 1


Vlaktezoeken levend


De Reddingswerker 1 toetsing  is de eerstvolgende toetsing na de (met goed gevolg afgelegde) basis toetsing en heeft als doel omzicht te krijgen hoe een RW-team te werk gaat om een aantal liggende of zittende slachtoffers te lokaliseren en te verwijzen in een bosachtige omgeving welke niet in het zicht van de geleider of hond liggen maar wel bereikbaar zijn voor de hond.

Alle onderdelen van de opleiding komen nu aan bod. 
Er wordt vooral gelet op de samen-werking, zelfstandigheid
 en doorzettingsvermogen van zowel de geleider als hond 
beide moeten als een team hun opdracht in het veld uitvoeren.
Tevens  wordt ook gelet op de uitrusting van de geleider plus
de theoretische kennis van gebiedsindeling, kaart en kompas, 
en omgaan met portofoon.


Gebied;
bos- of heideachtige omgeving
Grootte gebied;
± 20.000m² (2ha)
Aantal slachtoffers;
2
Zoektijd;
30 minuten
Manier van verwijzen;
blaffen, Bringselen, Leegverwijzen

De manier waarop de hond verwijst moet vooraf het examen 
kenbaar gemaakt.


BEOORDELING


Blaffen
De hond moet aanhoudend blijven blaffen binnen een straal van maximaal 2 meter bij het slachtoffer tot de geleider bij het slachtoffer is.

Bringselen
De hond moet het bringsel beetpakken en naar de geleider brengen. Daarna moet de hond de geleider naar het slachtoffer brengen.

Leegverwijzen
De geleider dient vooraf aan de toetscommissie kenbaar te maken hoe de hond leeg verwijst, dit kan zijn dat de hond gaat pendelen tussen slachtoffer en geleider, de geleider gaat aanstoten en/of tegen de geleider 
gaat opspringen.

Zoekwerk hond
De hond dient temperamentvol, opgepaste afstand, zelfstandig te zoeken al is het toegestaan dat de geleider de hond een bepaalde richting instuurt. De hond dient te tonen dat hij/zij in staat is om in een beperkt overzichtelijk en in een moeilijk begaanbaar gebied kan werken en dat hij/zij bovendien onder controle van de geleider staat. Ongehoorzaamheid zoals achter wild aangaan, plassen en poepen geeft mindering  van punten. 
        
Werkwijze en uitrusting van geleider
De geleider zal in de volgende uitrusting moeten verschijnen:
gebruikelijke kleding, stevig schoeisel, handschoenen, 
notitieboekje, kompas, water voor de hond. 
Voordat de geleider met zoeken begint, krijgt hij/zij van de 
begeleider de voor hem/haar noodzakelijke informatie
Aan de hand hiervan dient hij/zij een zoekplan te maken 
en dit aan de begeleider kenbaar te maken. Hij/zij dient 
tijdens het werk te laten zien dat hij/zij dit zoekplan ook 
uitvoert of aan te geven waarom hij/zij hiervan afwijkt. 
Het zoekplan en de uitvoering dient aan de eisen te voldoen. 
Onvoldoende score (minimaal een 6) voor onderdeel 
gebiedsindeling en uitvoering leidt tot afwijzing. 
De geleider zal door zijn manier van werken duidelijk 
moeten maken dat hij ruime kennis en ervaring heeft 
van het vlakte zoeken en de mogelijkheden van zijn 
hond kent. Dit zal beoordeeld worden aan de hand van 
het zelfvertrouwen en samenwerking dat het team uitstraalt.
Het zich regelmatig buiten het zoekgebied bevinden 
door de geleider is niet toegestaan en vindt er puntenaftrek plaats.

Verwijzen
Alle slachtoffers moeten gevonden en zelfstandig verwezen worden! 
Honden die aan het slachtoffer snuffelen en/of binnen een straal van 50 cm van het slachtoffer komen moeten  dit slachtoffer op de vooraf aan de begeleider aangegeven wijze verwijzen
Gebeurt dit niet dan leidt dit direct tot afwijzen van de combinatie. Voordat de geleider op de verwijzing ingaat moet hij dit aan de begeleider duidelijk maken! 

Nodeloos verwijzen van de hond (bedoeld wordt opnemen bringsel, blaffen of leegverwijzen) buiten een straal van 5 meter van de geleider en buiten een straal van 5 meter van het slachtoffer leidt direct 
tot zakken van de combinatie.


Toetsing Reddingswerker 2


Vlaktezoeken levend


De RW 2 toetsing is de eerstvolgende toetsing na de (met goed gevolg afgelegde) RH 1 toetsing en heeft als doel het opzoeken en het verwijzen van een onbekend aantal liggende of zittende slachtoffers, welke niet in het zicht van de geleider of hond liggen maar wel  bereikbaar zijn voor de hond. De combinatie moet tonen om in moeilijk gebied te kunnen werken. 

Tijdens het zoeken loopt er een persoon met aangelijnde hond (rustige hond) op een niet hinderlijke wijze in het zoekgebied. In het zoekgebied worden verleidingen in de vorm van (mensen) voedsel en kleding die menselijke geur bevat aangebracht. De verleidingen worden zodanig aangebracht dat er geen misverstand kan bestaan of de hond een slachtoffer verwijst dan wel verleiding verwijst. De minimale afstand tussen een slachtoffer en de verleiding dient maximaal 10 meter te bedragen!

Gebied;
bos- of heideachtige omgeving
Grootte gebied;
± 30.000m² (3ha)
Aantal slachtoffers;
minimaal 1 en maximaal 4
Zoektijd;
50 minuten
Manier van verwijzen;
Blaffen, Bringselen, Leegverwijzen


De manier waarop de hond verwijst moet vooraf het examen kenbaar gemaakt worden aan de toetsingcommissie. 


BEOORDELING

Blaffen
De hond moet aanhoudend blijven blaffen binnen een straal van maximaal 2 meter bij het slachtoffer tot de geleider bij het slachtoffer is.


Bringselen
De hond moet het bringsel beetpakken en naar de geleider brengen. Daarna moet de hond de geleider direct naar het slachtoffer brengen.

Leegverwijzen
De geleider dient vooraf aan de toetsingcommissie hoe de hond leeg verwijst, dit kan zijn dat de hond gaat pendelen tussen slachtoffer en geleider, de geleider gaat aanstoten en/of tegen de geleider 
gaat opspringen.


Zoekwerk hond
De hond dient temperamentvolaanhoudend en op gepaste afstand, zelfstandig te zoeken al is het toegestaan dat de geleider de hond een moeilijk begaanbaar gebied instuurt. 
De hond dient te tonen dat hij in een moeilijk begaanbaar gebied kan werken en dat hij bovendien onder controle van de geleider staat.
Plassen, poepen en of eten van de voedselverleiding wordt bestraft met het in mindering brengen van punten bij de gehoorzaamheid. Dit ter beoordeling van de begeleider.

   
 
Werkwijze en uitrusting van geleider
De geleider zal in de volgende uitrusting moeten verschijnen: Gebruikelijke kleding, stevig schoeisel, handschoenen, notitieboekje, kompas, water voor de hond.
Voordat de geleider met zoeken begint dient hij aan de begeleider de voor hem noodzakelijke informatie te vragen.

Aan de hand hiervan dient hij een zoekplan te maken en dit aan de begeleider kenbaar te maken. Hij dient tijdens het werk te laten zien dat hij dit zoekplan ook uitvoert of aan te geven waarom hij hiervan afwijkt. 
Het zoekplan en de uitvoering dient aan inzet eisen te voldoen. Onvoldoende score voor de uitvoering (minimaal 4 punten) leidt tot afwijzing van de combinatie!!
De geleider zal door zijn manier van werken duidelijk moeten maken dat hij ruime kennis en ervaring heeft van het vlakte zoeken en de mogelijkheden van zijn hond kent. Dit zal beoordeeld worden aan de hand 
van het zelfvertrouwen en samenwerking dat het team uitstraalt en aan de hand van de conditie en stressbestendigheid van de geleider.
 
Verwijzen
Alle slachtoffers moeten gevonden en zelfstandig verwezen worden!! 
Honden die aan het slachtoffer snuffelen en/of binnen een straal van 
50 cm van het slachtoffer komen moeten  dit slachtoffer op de vooraf 
aan de begeleider aangegeven wijze verwijzen. Gebeurt dit niet dan 
leidt dit direct tot afwijzen van de combinatie. Voordat de geleider op de 
verwijzing ingaat moet hij dit aan de begeleider duidelijk maken!! 

Nodeloos verwijzen van de hond (opnemen bringsel, 
blaffen of leegverwijzen) buiten een straal van 5 meter 
van de geleider en buiten een straal van 5 meter van het 
slachtoffer leidt direct (reeds bij de eerste keer) tot zakken van de 
combinatie. Verwijzen van een verleiding leidt direct tot afwijzing van 
de combinatie.

Na iedere goed afgelegde toets, ontvangt de geleider een certificaat die door de stichting zal worden verstrekt. Dit certificaat is uitsluitend geldig bij de ReddingsOrganisatie Zeeland.