Winkelwagen

Organisatie


Wie zijn wij?
Per 1 juli 2013 is de stichting ReddingsOrganisatie Zeeland opgericht. De mensen die aan de stichting verbonden zijn, zijn allen vrijwilligers. ReddingsOrganisatie Zeeland is een non-profit organisatie en ontvangt geen subsidie van de overheid. Alle onkosten worden betaald uit giften van donateurs, sponsors en door de vrijwilligers zelf. 

Wat doen wij?
We leiden honden en geleiders op tot inzetbare teams met als doel het opsporen van vermiste personen. Onze honden worden getraind om te zoeken naar zowel levende als overleden personen. 

De praktijk
Wie kent niet de berichten uit de media:
- 'bejaarde vrouw al een dag vermist';
- 'kind vermist na zwempartijtje in recreatieplas';
- 'man in depressieve toestand huis verlaten en nog niet terecht'.

Wij trainen voornamelijk de volgende disciplines:
- het zoeken op de vlakte (bos-/heide-/poldergebieden en woongebieden);
- het opsporen van personen die verborgen liggen onder het puin na instorting van een  
  gebouw;
- of het opsporen van personen die in het water liggen.


              ReddingsOrganisatie ZeelandOnze leden en honden:

  
Paul van Hese met Banjer        

  
Rinus Bakx met Bodi

Jessica Snoep met Rico

Petra van Hese met Bruce

Esmeralda Paauwe met Melchor

Remco Bakx met Binkie                                   

Bauke van der Woude. Technisch ondersteunend lid.